Co to jest studnia głębinowa?

Studnia to pionowe (rzadziej skośne, kierunkowe) ujęcie wód podziemnych, wyrobisko, wiercony lub kopany otwór sięgający do poziomu wodonośnego i dzięki urządzeniom technicznym, takim jak obudowa, naczynie, kołowrót, pompa i rurociąg, przeznaczony do trwałego poboru lub chłonięcia wody. Najstarsza zachowana studnia w Polsce znajduje się w Mogilnie, na dziedzińcu klasztoru benedyktynów i pochodzi z XI wieku.
 
Wodę ze studni pobiera się za pomocą zestawów hydroforowych, złożonych z pompy, zbiornika ciśnieniowego i sterownika. Ich parametry dobierane są zależnie od przeznaczenia wody. Wydajność pompy nie może przekraczać dopuszczalnej wydajności studni, zaś jej wysokość podnoszenia musi zapewniać utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody.

 

Skontaktuj się z nami

9 + 11 =

Woda pobierana ze studni głębinowej ze względu na występowanie szkodliwych substancji, zanieczyszczeń, a nawet bakterii, powinna być uzdatniana. Stosownie do źródła wody i stopnia zanieczyszczenia, wodę filtruje się w całości lub częściowo za pomocą filtrów zamontowanych na początku instalacji wodociągowej lub w wybranych miejscach. Istnieją filtry mechaniczne, filtry odżelaźniające i odmanganiające, filtry na węglu aktywnym, zmiękczające, demineralizujące metodą odwróconej osmozy i dezynfekujące promieniami UV. 

W przypadku współistnienia studni głębinowej i lokalnego wodociągu, instalacja musi być przeprowadzona w taki sposób, by woda ze studni nie dostała się do wodociągowej. W tym celu stosuje się rozwiązania takie jak: zawór antyskażeniowy, instalacja dualna czy zasilanie ze zbiornika.

Szukasz pomp ciepła w kujawsko-pomorskim? Zobacz tutaj. 

W klasyfikacji studni stosuje się następujące kryteria podziału

Studnie ze względu na rozmiar pionowy wyróżnia się studnie:

 • płytkie (do 25-30 m)
 • głębokie

Studnie ze względu na średnicę:

 • małośrednicowe (umownie do 0,5 m)
 • wielkośrednicowe

Studnie ze względu na sposób wykonania:

 • kopane (szybowe)
 • wiercone (głębinowe)
 • z rurą osłonową
 • bez rury osłonowej
 • wbijane, wkręcane (np. tzw. studnie abisyńskie)

Studnie ze względu na konstrukcję:

 • obudowane
 • nieobudowane

Studnie ze względu na obecność filtra:

 • filtrowe
 • bezfiltrowe

Studnie ze względu na przeznaczenie:

 • eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)
 • inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnieniowe i in.)
 • obserwacyjne (badawcze).

Krótko o nas

Ekoryniec to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe instalacje proekologiczne dla Twojego domu. Wykonujemy instalacje pomp ciepła, wentylacji z odzyskiem ciepła, instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, chłodzące a także fotowoltaiczne oraz oczyszczalnie ścieków i zagospodarowania wody deszczowej. Z naszą pomocą będziesz żył w zgodzie z naturą!