Wiercenie studni głębinowej – jak wygląda?

Studnia wiercona (studnia głębinowa, rurowa) to studnia, która służy do wydobywania wody z pokładów skalnych znajdujących się na głębokości poniżej 15-20 m. Pod względem konstrukcyjnym jest to pionowa, podziemna budowla, złożona z głębokiego wyrobiska górniczego o niedużej średnicy, utworzonego metodą wiertniczą.

Studnie tego rodzaju buduje się poprzez wykonanie otworu wiertniczego za pomocą wiertnicy. Wiercenie studni głębinowej może odbywać się dwoma metodami: płuczkową i udarowo – obrotową.  Głębokie studnie wierci się kilkoma kolumnami o stopniowo zwężanej średnicy rur wiertniczych. Wyróżnia się otwory wiertnicze dogłębione – sięgają do stropu warstwy nieprzepuszczalnej lub niedogłebione – zawieszone w warstwie wodonośnej i niedochodzące do stropu warstwy nieprzepuszczalnej. 

Zobacz także studnia głębinowa.

Istnieją ponadto studnie wiercone filtrowe i bezfiltrowe, w zależności zaś od tego, czy wykorzystują całą miąższość warstwy wodonośnej – zupełne i niezupełne. Wykonuje się je ponadto w dwóch wariantach: z rurą osłonową i bez rury osłonowej. W pierwszym – w otwór wiertniczy wpuszcza się rurę osłonową, a następnie wkłada do niej rurę filtracyjną. W drugim – instaluje się jedynie rurę filtracyjną. W obu przypadkach, dla usprawnienia przepływu, wokół rury filtracyjnej sypie się żwir.

Woda pobierana ze studni wierconej w pierwszej kolejności kwalifikuje się do spożycia. Wydobywana jest z głębokich pokładów, które nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym lub jest on minimalny, dlatego ryzyko skażenia wody jest niewielkie. Według norm polskiego prawa, studnie o głębokości do 30 m nie wymagają specjalnych zezwoleń, należy jedynie ich budowę zgłosić w starostwie powiatowym. Zezwoleń wodno-prawnych wymagają zaś studnie o głębokości większej niż 30 m. 

Sprawdź również pompy ciepła.

Teren otaczający studnię w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony, ze spadkiem ukierunkowanym od studni. Ceny wiercenia studni są zależne od wielu czynników. Jeśli chcesz poznać wycenę, skontaktuj się z nami i powiedz, czego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

10 + 6 =

Krótko o nas

Ekoryniec to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe instalacje proekologiczne dla Twojego domu. Wykonujemy instalacje pomp ciepła, wentylacji z odzyskiem ciepła, instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, chłodzące a także fotowoltaiczne oraz oczyszczalnie ścieków i zagospodarowania wody deszczowej. Z naszą pomocą będziesz żył w zgodzie z naturą!